BESTILLING & BETALINGSVILKÅR


Reisebestemmelser & betalingsvilkår

Dette dokumentet definerer de generelle reservasjons-og betalingsbetingelsene knyttet til bestillinger gjort hos Dolmsundet Marina AS med norsk reg. no. 921 567 847 og Dolmsundet AS (reg.no 945 531 533) med hjemsted kontoradresse, Dolmsundveien 28, 7250 Melandsjø.

1. Bestilling

Du bestiller ved å ringe, sende telefon, e-mail eller skrive til oss, og oppgi helst flere alternativer. Er ønskede bosted utleid, vil vi tilby ledige bosteder av lignende standard.

2. Bostedene

Samtlige av våre bosteder er utstyrt med normalt kjøkkenutstyr, senger med dyner og puter dusj/bad og WC. Ellers er sluttrengjøring, flytevester og elektrisitet inkludert i prisene.

3. Utleietidsrom

Bostedene leies ut på ukebasis i sesongen. Ulike byttedager – for forskjellige hus og hytter. Ankomst tidligst kl. 15.00. Avreise senest kl. 11.00. Foruten Dolmsundet Lodge, avreise kl. 10 – ankomst kl. 17. Innsjekk og utsjekk utover disse tidspunkter må avtales på forhånd.

4. Betaling

Ved bestilling vil De sammen med bekreftelse/leiebevis få tilsendt faktura for depositum (30% av totalpris). Forfallsdato av depositum er satt til 14 dager etter mottatt bekreftelse/leiebevis. Ved innbetaling av depositum aksepteres bestillingen. Restbetaling må være innbetalt senest 2 måneder før ankomst. Sammen med krav om restbetaling vedlegges også detaljert sjekkliste for bostedet og sjøkart for deres bostedsområde. Ved bestilling senere enn 2 måneder før ankomst, skal total leiesum betales snarest. Ønsker De å forandre bestillingen, kan dette gjøres mot et endringsgebyr på NOK 250,-.

5. Avbestilling

Reisen kan avbestilles etter følgende regler. Ved avbestilling som skjer;

– inntil 49 dager før leiestart tilfaller Dolmsundet Marina AS/ Dolmsundet AS 30% av leiepris.
– fra 48 til 30 dager før leiestart tilfaller Dolmsundet Marina AS/ Dolmsundet AS 50% av leiepris.
– etter 30 dager før leiestart tilfaller Dolmsundet Marina AS/ Dolmsundet AS  90% av leiepris.

Gjeldende er dato av skriftlig mottatt avbestilling.

6. Reklamasjon

Skulle det være mangler ved bosted og/eller båt ved ankomst ber vi om at vi blir underrettet om dette senest innen 24 timer etter ankomst. Klager som innkommer etter denne fristen kan ikke påregnes eventuelt erstatningskrav for manglene.

7. Leietakers ansvar

Leietaker er økonomisk ansvarlig for all skade på utstyr tilhørende bostedet, inkl. båt» motor o.l. Dersom noe blir ødelagt ber vi om at UTLEIER eller Dolmsundet Marina AS / Dolmsundet AS underrettes snarest. Sluttrengjøring av bostedet er inklusive, men gjestene er ansvarlig for at bl.a. kjøkkenutstyr, båt o.l. er rengjort ved avreise. Det er ellers ikke lov å ligge i sengene uten sengetrekk.

8. Minstemål / sikkerhet / båtførerbevis

Alle gjester må akseptere våre minstemål på forskjellige fiskearter samt våre sikkerhetsregler. Alle om bord i båten skal ha på seg en flytedress, eller i det minste flyteplagg som finnes på bostedet. Båt skal under ingen omstendigheter føres av Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Det er ikke tillatt å være ut i båt etter mørkets frembrudd, og eventuelle forbudte fartsområder må overholdes av båtens fører.

Detaljert sikkerhetsinformasjon og annen aktuell informasjon vil dere også få ved ankomst. Båtførerbevis kreves av fører av båt med motorer over 25 HK og/eller større enn 8 meter lang. Dette gjelder KUN for personer født etter 01.01.80.

Vi gjør oppmerksom på at gjester som ikke overholder våre minstemål på fìsk samt våre sikkerhetsregler kan beregne å få inndradd båtnøkkelen.

9. Avgiftsendringer

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiftsøkning.

10. Reisegarantifondet

Dolmsundet Marina AS og Dolmsundet AS er medlem av Reisegarantifondet.
Se www.rgf.no.

Info båt & motor

Vi ber alle gjester om å sette seg godt inn i de regler og anbefalinger som gjelder ved bruk av båt.

Overtakelse

Ved overtakelse av båt ber vi dere om å få god informasjon av utleier/serviceperson ved ankomst vedr. bruk av båt, motor og utstyr i båten. Alle utleiere har mottatt egne sjekklister som om ønskelig kan benyttes ved overtakelse. Husk å sjekke nøye om for eksempel propell er uskadet, og dersom det er mindre skader av en eller annen art – få dette påskrevet sjekklisten før underskrift. Gjøres dette så slipper vi eventuelle diskusjoner i forbindelse med tilbakeleveringen.

Husk at kalde motorer ikke kjøres for fullt med en gang. Start derfor motoren med en gang dere kommer om bord – ta deretter om bord utstyret dere skal ha med. Vi anbefaler max.4 personer i båter på inntil 20 fot, og 6 Pers. i båter fra22-28fot.

Skade / forsikring.

Leietaker er ansvarlig for all skade som vedkommende påfører båter/motorer og annet utstyr som inngår i leien. Samtlige båter er forsikret
Dieselbåter – egenandel NOK 10.000
Bensinbåter – egenandel NOK 10.000

Med 25 båter i båtparken vil det alltid oppstå perioder med motorproblemer. For mindre feil som kan repareres innen 24 timer kan ikke erstatningsbåt kreves. For lengre tids reparasjon vil vi så langt det er mulig bidra til å skaffe en annen båt av minst samme standard, men i verste fall kan dette også måtte bli en noe mindre båt/motor. Håper på forståelse for dette.

Depositum

Ved leie av båt så må leietaker betale depositum. Kontroller båt/motor/utstyr nøye ved overtakelse, og krev å få fremlagt sjekkliste for underskrift, hvor eventuelle mangler/skader er påført. Båter med innbygd motor blir kontrollert med undervannskamera. Depositumet tilbakebetales selvsagt ved avreise dersom ikke båtmotor er skadet. Ved skade dekker depositumet transport til verksted, hevekostnader, mindre reparasjoner og arbeid med eventuell ny bunnfarge.