Taskekrabbe

Latin: Cancer pagurus
Engelsk: Brown crab
Fransk: Tourteau
Tysk: Taschenkrebs, Kurzschwanz-Krebs

Taskekrabben, den vanligste krabbearten i Norge, lever langs hele norskekysten opp til Troms, på dyp ned til 50 meter. Den trives i salt sjø med hard bunn, men vandrer også ut i skjellsand og leire innimellom steinbunn. Om vinteren vandrer krabben til varmere og dypere vann. Krabben blir kjønnsmoden etter cirka syv år, og den gyter på høsten. Hunnen bærer eggene med seg under halen gjennom vinteren inntil de klekkes på sommeren. Krabbelarvene driver omkring i havet de første fire til seks ukene før de slår seg ned på bunnen. For å vokse må krabben skifte skall, og kjønnsmodne krabber skifter skall om høsten. Krabben livnærer seg av død fisk, musling og mark. For å knuse harde skall, er krabben utrustet med en form for tenner i magesekken.

Størrelse
Inntil 6 kilo og 30 centimeter over skjoldet

Levealder
Trolig opptil 20 år

Fisket
Krabbefisket foregår på høsten og vinteren, ettersom kvaliteten da er best og krabben er på sitt mest kjøttrike. Redskapene er teiner eller garn.