Sjøkreps

Latin: Nephrops norvegicus
Engelsk: Norway lobster, langoustine eller Dublin Bay Prawns
Fransk: Langoustine
Tysk: Keisergranat, Norwgischer Schlankhummer, Tiefseehummer


Sjøkreps er en kreps i hummerfamilien. Den finnes langs kysten fra Marokko i sør til Lofoten i nord, samt rundt Island og Storbritannia. De lever fra 20 til 800 meters dyp, på bløt bunn der den kan grave seg huler. De nyreformede øynene, som også har gitt sjøkrepsen sitt latinske navn (Nephrops norvegicus), er svært lysømfintlige. Den tilbringer derfor mye tid i hulen. Utenfor er den kun på nattestid eller på dagtid på store dyp der det er lite lys. Sjøkreps gyter om sommeren, og hunnen bærer 1000-5000 egg under halen i om lag 9 måneder før larvene flyter fritt i havet fra 11 til 60 dager

Størrelse
Inntil 25 centimeter

Levealder
Opp til 15 år

Fangst
Sjøkreps fiskes med teiner eller sjøkrepstrål. Noe tas også som bifangst i reketrål.