Kamskjell

Latin: Pecten maximus
Engelsk: Great scallop
Fransk: Coquille St. Jacques
Tysk: Kamm-Muschel

Kamskjell finnes fra et par meters dybde og ned til dyp på mer enn hundre meter, fra Oslofjorden til Vesterålen. De største forekomstene finnes på 10 til 30 meters dybde, helst med sterk strøm, fra Vestlandet til Nordland. Kamskjellene spiser planteplankton og andre mikroorganismer som kommer med vannet som omkranser skjellene. Kamskjell er tvekjønnet og gyter i sommerhalvåret. Larvene svømmer fritt i en måned før de fester seg til et fast underlag. Skjellene bruker om lag fem år på å nå en størrelse på 10 til 12 centimeter.

Størrelse
Opp til 18 centimeter i diameter og 500–600 gram

Levealder
Over 20 år

Høsting
Kamskjell høstes ved dykking hele året, men det har rogn kun deler av året, avhengig av landsdel. I dag forskes det på utvikle kamskjell som en oppdrettsart. Da klekkes kamskjell, dyrkes videre i kasser i sjøen før de til slutt settes ut på havbunnen.