Hummer

Latin: Homarus gammarus
Engelsk: Lobster
Russisk: омар

Hummeren er et av våre største krepsdyr. Den vokser imidlertid sent, kun to til tre centimeter per år. Hunnene er først kjønnsmodne når de er cirka 25 centimeter. Hummeren trives kun på grunt vann ned mot 40 meters dyp, og vil ha fjell- og steinbunn der den kan finne gode gjemmesteder. På dagen ligger hummeren rolig i skjul, men om natten jakter den aktivt etter mat som muslinger, skjell, kråkeboller, mark og død fisk. I norske farvann finner vi hummer langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland. Gytingen foregår om sommeren, og hunnen bærer rognen vinteren over til klekking i juni til juli ett år senere. Larven svømmer omkring tre til fire uker og bytter skall flere ganger inntil de søker seg ned mot bunnen. Da er den blitt rundt 18 millimeter.

Størrelse
Opp til 35 centimeter

Levealder
60 år

Fangst
Det har skjedd en dramatisk nedgang i hummerbestanden i våre farvann de siste 50 årene, og det er derfor innført fredningsbestemmelser og minstemål. Det pågår forsøk med å utvikle hummeroppdrett i Norge. Det drives også utsetting for å styrke lokale bestander. Den eneste lovlige fangstredskapen er hummerteine. Hummeren er på sitt beste i oktober, november og desember.