Blåskjell

Latin: Mytilus edulis
Engelsk: Blue mussel
Russisk: мидии

Blåskjell finnes på 0 til 10 meters dyp langs hele kysten, ofte som belter i fjæra i tidevannssonen eller et stykke inn i fjordene. De lever av planteplankton. Blåskjellene gyter vanligvis mellom april og juni, når vanntemperaturen er mellom åtte og ti grader. De befruktede eggene utvikler seg til larver som svømmer fritt i cirka en måned inntil de fester seg på overflater på stein, fjell, båter og fortøyninger. Blåskjell fester seg til underlaget ved hjelp av såkalte byssustråder som skilles ut fra foten, og de kan senere flytte seg ved å strekke nye tråder.

Størrelse
Opp til 10–15 cm

Levealder
20 år eller mer

Høsting
Fritidshøsting er vanlig, og noe høsting gjøres også med grabb fra båt på gode blåskjellbanker. Det er sesong hele året, men de beste blåskjellene høstes om høsten og vinteren. Blåskjell dyrkes også på såkalte bøyestrekk, vannrette systemer av tauverk som holdes oppe av bøyer, og fra disse linene henger tau eller bånd der blåskjellene kan feste seg.