Sild

Latin: Clupea harengus
Engelsk: Herring
Russisk: сельдь

Silda lever i store stimer ute til havs ned mot 200 meters dybde. Den overvintrer i Vestfjorden og utenfor Troms og Finnmark, og trekker sørover til kysten utenfor Nord-Vestlandet for å gyte om våren. Deretter vandrer den vestover på jakt etter næring, så nordover og til sist østover utpå høsten. Larvene følger strømmer nordover, og den unge silda vokser opp i Barentshavet.

Størrelse
Opp til 40 centimeter og 500 gram

Levealder
Inntil 25 år

Fisket
Fiskeriet foregår hovedsakelig mellom oktober og mars, når silda har best kvalitet og er lett tilgjengelig. De vanligste redskapene er not, pelagisk trål og garn