Rødspette

Latin: Pleuronectes platessa
Engelsk: Plaice
Russisk: камбала

Rødspette er en flyndre som gjenkjennes på den grå eller brune og glatte overflaten med mange røde flekker. Den lever på forholdsvis grunt vann i Nordsjøen, men kan gå ned til 250 meters dybde. Den spiser muslinger, pigghuder og andre bunndyr. Rødspetta regnes som en stedbunden art, men når gytetiden nærmer seg kan den gjennomføre lange vandringer til bestemte gyteplasser. De viktigste gytefeltene for rødspette i Nordsjøen er sør for Doggerbank, der den oppholder seg mellom november og april. Yngelen svømmer fritt rundt i havet, og blir ikke flatfisk før de er blitt 15 millimeter lange. Da søker de ned og lever resten av livet på bunnen.

Størrelse
Opp til 50 centimeter og 1 kilo

Levealder
20 år

Fisket
Rødspette fiskes med bunntrål, snurrevad eller bunngarn fra juli til desember.