Makrell

Latin: Scomber scombrus
Engelsk: Mackerel
Russisk: скумбрия

Makrellen er en hurtigsvømmende fisk, som er utbredt i Nordøst-Atlanteren fra Nordvest-Afrika til Barentshavet og vestover i Norskehavet til Island. Om sommeren og utover høsten svømmer makrellen i stimer langs kysten og ute i Skagerak, Nordsjøen og Norskehavet. Makrellen gyter i dette området tidlig på sommeren

Størrelse
Om lag 50 centimeter og 600 gram

Levealder
Inntil 20 år

Fisket
Fiskeriet foregår hovedsakelig om høsten. Redskapene er garn eller dorg langs kysten og ringnot og pelagisk trål lenger ute til havs.