Kveite

KVEITE
Hippoglossus hippoglossus (Latin)
Altlantic halibut (UK)
палтус (R)

Fisken/fisket
Kveita er den største av alle flyndrefiskene, med øynene på den grå sida og hvit blindside. Som ung finnes den på kysten og på relativt grunt vann, mens store kveiter vanligvis ¬holder til på 300 – 2 000 m dyp. Gytingen foregår på 300 – 700 m dyp, i dype groper på havbanken langs kysten, eller i fjordene. Viktige gyteområder ved siden av norskekysten er Færøyene, på ryggen mellom Grønland, Island og Skottland, i Danske¬stredet, Davisstredet og på New Foundlands-bankene.
Kveita er en art som er svært følsom for beskatning; den er stedbunden, vokser langsomt og er sent kjønnsmoden. Foruten minstemål og begrenset maskevidde er fiske av kveite med garn, trål, snurrevad eller andre bundne redskaper forbudt i tidsrommet 20. desember til 31. mars. Etter mange års forsknings- og utviklingsarbeid er kveita etablert som oppdrettsart.

Sesong: April-desember

Størrelse: Opptil 3 meter. Vekt opptil 300 kg.

Vanlige fangstredskaper
Line, bunngarn.