Brosme

Latin: Brosme brosme
Engelsk: Tusk/cusk
Russisk: бивень

Brosme har en smak som minner om hummer. Siden fiskekjøttet er så fast kan brosme lett legges på grillen, bakes i ovnen eller tilberedes i små stykker på woken. I Norge er brosme vanlig i dypere fjorder på Vestlandet og langs kontinentalskråningen. Den forekommer på 50–1000 meters dybde, men er vanligst mellom 200–500 meter. Brosmen søker seg til harde og dype områder, og den holder seg gjerne på samme sted gjennom hele livet. Brosmen er kjønnsmoden når den er mellom åtte og ti år, og gyter fra april til juni utenfor kysten av Sør- og Midt-Norge samt i et område mellom Skottland, Færøyene og Island.

Størrelse
Opp til 1 meter og 9 kg

Levealder
Over 20 år

Fisket
Det norske brosmefisket foregår hele året, i nord hovedsakelig langs eggakanten til cirka 72 grader nord. Det tas også litt brosme som bifangst i trål. Fisket i sør utøves hovedsakelig av banklineflåten fra Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.