Breiflabb

Lophius piscatorius (Latin)
Monkfish, Anglerfish (UK)
Морской черт (R)  

Fisken/fisket
Hos breiflabben utgjør det store hodet omlag halvparten av den totale lengden. Den finnes fra fjæra og ned til 600 m dyp, men under gytingen om våren kan den vandre helt ned til 2 500 m dyp. Gytingen skjer hovedsaklig vest for De britiske øyer. I Norge har fisket etter breiflabb tradisjonelt vært et bifangstfiske. De senere år har det imidlertid utviklet seg et direkte garnfiske etter breiflabb. Dette fisket foregår i hovedsak på kysten av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Vanlige fangstredskaper
Bunngarn, bunntrål, bunnline

Sesong: Hele året.

Størrelse: Opptil 200 cm og 79 kg.